logo small for menu

  • 1
facebookbuttonTwitterbuttonyoutubebuttoninstagrambuttonrss button
Κυριακή, 16η Δεκεμβρίου 2018, 5:37 πμ
Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 17:44

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, δεσμευόμενος να τα διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, αθέμιτη διαβίβαση και επεξεργασία τους.

Οι εν λόγω ενέργειες αφορούν σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Οργανισμό, όπως ενδεικτικά σε Δικαιούχους Αγροτικών Ενισχύσεων, σε νόμιμους εκπροσώπους Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που είναι Δικαιούχοι Αγροτικών Ενισχύσεων ή συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στον αγροτικό τομέα, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών που αναλαμβάνουν υπηρεσίες, προμήθειες και έργα του Οργανισμού ή των οποίων οι πληρωμές πιστοποιούνται και διενεργούνται από τον Οργανισμό, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών ή φορέων που αδειοδοτούνται από τον Οργανισμό για εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων ή μετέχουν σε προγράμματα αρμοδιότητας του Οργανισμού, όπως τροφοδοσίας, προώθησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς, διανομής εκποίησης κλπ παρεμβατικών προϊόντων και εν γένει σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου το οποίο, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει συναλλακτικές σχέσεις με τον Οργανισμό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης του με όλα τα συναλλασσόμενα μαζί του φυσικά πρόσωπα, ο Οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτόν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει ο Οργανισμός από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματος αυτού ή του Οργανισμού:

α) Γενικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, στοιχεία επαγγέλματος, εισοδήματος και φορολογίας, αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο οργανισμός μπορεί να ζητήσει, ανά περίπτωση συναλλασσομένου, επί πλέον στοιχεία όπως φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ΕΝΦΙΑ, οικονομικά στοιχεία ατομικής επιχείρησης κλπ.

β) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης και είναι απαραίτητα για την ένταξη σε αυτά, τον έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον υπολογισμό των ποσών των αιτούμενων πληρωμών: στοιχεία θέσης, έκτασης και καθεστώτος κτήσης αγροτεμαχίων, είδους και πλήθους ζωικού κεφαλαίου, είδους καλλιεργειών, ποσοτήτων παραγωγής, κλπ.

γ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε εισαγωγικές/εξαγωγικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες προώθησης/διανομής/εκποίησης γεωργικών προϊόντων: πιστοποιητικά εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, νομιμοποιητικά στοιχεία εταιρίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, είδη και ποσότητες προϊόντων, χώρες ή περιοχές προέλευσης/προορισμού κλπ

δ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά στον Οργανισμό ή σε εκπροσώπους αντίστοιχων Νομικών Προσώπων: πιστοποιητικά άδειας δραστηριότητας, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, στοιχεία επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας κλπ.

Ως συναλλασσόμενα με τον Οργανισμό φυσικά πρόσωπα, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία από τον Οργανισμό, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, στα είδη επεξεργασίας ανά κατηγορία δεδομένων και στους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών τους, στους οποίους διαβιβάζονται νόμιμα ή με τη συγκατάθεσή σας.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Οργανισμού για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.
  • Δικαίωμα εναντίωσης, για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Οργανισμό ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Οργανισμός ή τρίτο μέρος.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» υπόψιν κ.Γκούμα Αθανάσιου (DPO) και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση athanasios.goumas[at]opekepe[dot]gr .

Ο Οργανισμός, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.opekepe.gr, στην ενότητα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Διαβάστηκε 893 φορές
Συντακτική Ομάδα του AgrinioBestOf.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Προσθήκη σχολίου

Οι διαχειριστές της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν ή οχι τα σχόλια σας. Θα δημοσιεύονται μόνο τα σχόλια που τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς. Κατά προτίμηση προτιμήστε να γράφετε Ελληνικά.

Αφήστε σχόλιο...

Τελευταία Άρθρα στην ίδια Ενότητα

Τελευταία Άρθρα απο όλες τις Ενότητες

 

mpampatsikos

fit ems gym

dimitra greka

manikas

prosfigas

mirgiannis banner

6p banner

kostopoulou

giglas gym

panaitolikos1926

wineoutlet banner 300x180

vivlio life

 liapis elastika
 
grivaswines

jooble

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα που ενδιαφέρουν

  • 1