logo small for menu

 • Simple Item 1
 • 1
facebookbuttonTwitterbuttonyoutubebuttoninstagrambuttonrss button
Δευτέρα, 13η Ιουλίου 2020, 7:46 μμ
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 17:51

Γεωργία 4.0 Αγρότης & Τεχνολογία e-νώνονται

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ), o Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) διοργανώνουν την Ημερίδα Εργασίας:Γεωργία 4.0 Αγρότης & Τεχνολογία e-νώνονται, την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα.

Η Ημερίδα υλοποιείται με την εκτελεστική διαχείριση της Boussias Communications και του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ).

 • Πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα πλαισιώσουν ενισχυτικά το νέο μοντέλο της Αγροτικής Παραγωγής.

Είναι μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να αναδείξει τα οφέλη και αποτελέσματα της συνεργασίας τριών σημαντικών κλάδων, απαραίτητων για την υλοποίηση της σύγχρονης Αγροτικής Ανάπτυξης, των Αγροτών & Κτηνοτρόφων, των Επιστημόνων Γεωτεχνικών και των Επιστημόνων και εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Η διοργάνωση αποτελεί για τους τρεις χώρους, σημαντικό εφαλτήριο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσης, καταγραφής αναγκών και αιτημάτων.

Στο ίδιο τραπέζι, με κοινό στόχο, θα κληθούν οι Υπουργοί και μέλη της Κυβέρνησης από τα συναρμόδια Υπουργεία, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Επίσης εκπρόσωποι των Ενώσεων Βιομηχανιών και Επιμελητηρίων, αρμόδια στελέχη Τραπεζών και επενδυτές διεθνούς κύρους, Εταιρείες Εισροών και άλλων συναφών κλάδων.

Η σημασία και το περιεχόμενο της Ημερίδας

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί την κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του γεωργικού τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης με όλους τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας, για μια «νέα Αποδοτικότητα» με εφαρμογή στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία. Η «νέα Αποδοτικότητα» απαρτίζεται από πλήθος διαφορετικών υποσυστημάτων με δυναμικά αγώγιμη διασύνδεση, κυρίως του Γεωργικού και του Κτηνοτροφικού Τομέα με το υποσύστημα της Περιφερειακής Οικονομίας, εξελισσόμενο εντός του ευρύτερου πλαισίου της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης, κάνοντας χρήση όλων των ψηφιακών, καινοτόμων μέσων και εργαλείων.

Στη νέα αυτή πραγματικότητα χρειαζόμαστε περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους αγρότες και κτηνοτρόφους, ενισχύοντάς τους με τη δημιουργία και αξιοποίηση νέων εργαλείων προς βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και ανταγωνιστική τοποθέτηση της ελληνικής παραγωγής στο διεθνή χάρτη.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση βασίζεται στους αλγόριθμους, στο Διαδίκτυο, στον τεράστιο όγκο δεδομένων με την ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο και συνενώνει όλες τις τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, ρομποτική, νανοτεχνολογία κ.α.

Στην Ελλάδα, η Πρωτογενής Παραγωγή αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της Οικονομίας και η διασύνδεση καινοτομίας και αλυσίδας αξίας θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας νέων συνθηκών παραγωγής ποιοτικών τροφίμων, αξιοποίησης των εισροών, προστασίας του περιβάλλοντος, αύξησης του τζίρου και τελικά της ευμάρειας με την επίτευξη υψηλού βιοτικού επιπέδου για τον παραγωγό.

Η θεματολογία της Ημερίδας Εργασίας πραγματεύεται:

 • Τον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού των Παραγωγών, των Συνεταιρισμών και των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου ανάπτυξης.
 • Τις επενδύσεις και τις προτάσεις σε υποδομές και νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του παραγόμενου τροφίμου.
 • Την εκπαίδευση ως προτεραιότητα της ενδυνάμωσης των μελών του Αγροκτηνοτροφικού Τομέα σε συνεργασία με τους Έλληνες Γεωτεχνικούς.
 • Την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα και της Βιομηχανίας του κλάδου, με εφαρμογές σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έως τον τελικό καταναλωτή.
 • Τη διασύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής με εφαρμογή στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων, με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυκλικής Οικονομίας.
 • Την ορθολογιστική αξιοποίηση των γαιών και του υδάτινου πλούτου καθώς και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Τη σημασία και χρησιμότητα των ήπιων μορφών ενέργειας και των ?καθαρών? καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο-CNG κ.α.) ως καταλύτες για τη μείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής, ως παράλληλης επένδυσης (συνεταιριστικά αιολικά & φωτοβολταϊκά, πάρκα, χρήση βιομάζας κ.α.) και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Την Τραπεζική, την εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το funding, τη συμβολαιακή Γεωργία και το χρηματιστήριο εμπορευμάτων με την δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Το νέο τηλεπικοινωνιακό χάρτη της χώρας, τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα αξίας της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης έως τον τελικό καταναλωτή.
 • Τις εξελίξεις στη βιομηχανία βαρέων Γεωργικών οχημάτων και μηχανημάτων αγροτικών εφαρμογών.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό και σε αειφορικό μοντέλο λειτουργίας της φυτικής και ζωικής παραγωγής, ενσωματώνοντας μέσω της εκπαίδευσης τις βέλτιστες πρακτικές, αύξησης της στρεμματικής απόδοσης, της παραγωγής και της αξίας των προϊόντων σε όλο τη μήκος της αλυσίδας αξίας, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την βελτίωση των οικονομικών απολαβών του κλάδου, καθιστώντας ελκυστική την προσέλκυση νέων αγροτών.

 

Κατά τη διοργάνωση της κεντρικής Ημερίδας Εργασίας θα συνεργαστούν μέλη/καλεσμένοι των προαναφερόμενων συνδιοργανωτών σε 3 session συζήτησης και round tables.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί δράση πεδίου (εργαστήριο), όπου θα λάβουν χώρα workshops συνεργασίας εκπροσώπων των Αγροτών-Κτηνοτρόφων και του φυτωρίου-εταιρειών Πληροφορικής & Τεχνολογίας, όπου θα καταγραφούν ανάγκες, εφαρμοστικά πρότυπα, best practices και παρουσίαση αποτελεσμάτων υπαρχόντων ερευνών - προτάσεων - λύσεων.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με light lunch προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, των εκπροσώπων των αγροτών, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.
Η Ημερίδα υλοποιείται βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Πληροφορίες: Αφροδίτη Δαμιανού, τηλ. 2105121021, 6984560000, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συμμετοχές: Δημήτρης Νεοφώτιστος, τηλ. 2105121021 mob. 6944300870, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.georgia4.iea.org.gr www.iea.org.gr

Διαβάστηκε 860 φορές
Συντακτική Ομάδα του AgrinioBestOf.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Προσθήκη σχολίου

Οι διαχειριστές της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν ή οχι τα σχόλια σας. Θα δημοσιεύονται μόνο τα σχόλια που τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς. Κατά προτίμηση προτιμήστε να γράφετε Ελληνικά.

Τελευταία Άρθρα στην ίδια Ενότητα

Τελευταία Άρθρα απο όλες τις Ενότητες

eklogesdytika banner final

FRIGO TOOLS BANNER SIDE

25 SECONDS CAFE

kostopoulou

mpalotis banner

COFFEE SIR

magnitaki

grivaswines

mpampatsikos

dimitra greka

manikas

wineoutlet banner 300x180

vivlio life

fit ems gym

agrinio kathariotita 2

agrinio kathariotita 1

ESA AGRINIOY sthrizoyme thn topikh agora

xamogelo Banner 350x200 gamos vaptisi

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα που ενδιαφέρουν

Πολυμέσα, Παρουσιάσεις

Προτεινόμενα

 • 1