logo small for menu

  • Simple Item 1
  • 1
facebookbuttonTwitterbuttonyoutubebuttoninstagrambuttonrss button
Κυριακή, 5η Ιουλίου 2020, 3:46 μμ
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 18:58

Νέα αρχή για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΔΕ

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Συστάθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Θεόδωρο Βασιλόπουλο - Αναλυτικά οι σκοποί της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εξέλεξε τα τέσσερα αιρετά μέλη, με τα οποία συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τετραετία. Στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Πάτρα εγκρίθηκε και η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε:

  • Από την ομάδα «Δήμοι – Αναπτυξιακές Εταιρείες», ως τακτικό μέλος την Βασιλική Καραπαπά από το Δήμο Αγρινίου και ως αναπληρωματικό μέλος τον Νίκο Καραπάνο από το Δήμο Μεσολογγίου.
  • Από την ομάδα «Επιμελητήρια – Επιχειρήσεις», ως τακτικό μέλος τον Αντώνη Παρασκευόπουλο από το Επιμελητήριο Ηλείας και αναπληρωματικό τον Παναγιώτη Τσιχριτζή από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Από την ομάδα «Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις», ως τακτικό μέλος τον Δημήτριο Παρασκευόπουλο από την Ένωση Αχαΐας και αναπληρωματικό μέλος τον Θεόδωρο Σούκα από την Ένωση Καλαβρύτων για μια διετία. Την επόμενη, θα αντικατασταθούν από τον Ιωάννη Καλλίμορφο που εκπροσωπεί την Ένωση Αγρινίου και τον Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο από την Ομάδα «ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε.».
  • Από την ομάδα «Επιστημονικοί Φορείς», τακτικό μέλος εξελέγη ο Αθανάσιος Καλογεράς από το ΙΝΒΙΣ και αναπληρωματικό μέλος ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Παντελής Μπαρούχας.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος ως Πρόεδρος και οι εξής Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως μέλη: Μιχαήλ Γούδας, Χρήστος Μπιλίρης, Σάββας Βλάχος και Δημήτρης Κατσικόπουλος ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Περιφερειακούς Συμβούλους Γεώργιο Κοντογιάννη, Νικόλαο Κατσουγκράκη, Διονύσιο Καπλάνη και Παναγιώτη Ανδρικόπουλο.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ και Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος ζήτησε από το Σώμα συναίνεση και εκπροσώπηση, ούτως ώστε η εταιρεία να γίνει πιο δυνατή και να επωφεληθούν τα μέλη της.

«Η συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη γιατί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο προγραμματίζουμε την παρουσία της Σύμπραξης, σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για τους επόμενους μήνες, με σκοπό την προβολή των πιστοποιημένων προϊόντων των μελών της, που παράγονται εντός των ορίων των τριών Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας» δήλωσε χαρακτηριστικά και κατέληξε: «Απαιτείται μια νέα, διαφορετική, ενοποιημένη προσέγγιση ως προς το branding και είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρουμε».


Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη»

Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων, που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης του Αγροτικού και Αγροδιατροφικού Τομέα, όπως αυτό εκάστοτε θα επικαιροποιείται με βάση τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη επιχειρεί αφενός μεν να προβάλει και να προωθήσει τα τοπικά αγροτικά και αγροδιατροφικά προϊόντα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές μέσω της ανάπτυξης ή ενίσχυσης υπαρχόντων κοινών και ενιαίων μηχανισμών και πρωτοβουλιών άλλων φορέων (αγρότες, συλλογικοί φορείς, ιδιωτικοί φορείς κλπ), αφετέρου δε να ενισχύσει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα παρέχοντας τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στους απασχολούμενους στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της «ζήτησης» των τοπικών προϊόντων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι:

• Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και Μεσογειακής Διατροφής

• Η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και κατ’ επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας.

• Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.

• Η μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.

• Η προβολή & προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

• Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας.

• Ενίσχυση δημιουργίας νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα (startups).

• Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικού/κτηνοτροφικού/αλιευτικού και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.

• Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ του αγροδιατροφικού και του τομέα εστίασης και τουρισμού της Περιφέρειας

• Η ανάπτυξη και η διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροδιατροφικών προϊόντων

• Η διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.

• Η εκπαιδευτική υποστήριξη και η αύξηση ευκαιριών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας

• Η ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων

• Η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος

• Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους

• Η αναγνώριση, μελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας

• Η ενεργός συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σε Επιχειρησιακές Ομάδες Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την υλοποίηση, μέσω του μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών σχεδίων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργίας, την ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού και την δημιουργία τοπικών αγορών αγροτών (Farmers’ Markets).

Διαβάστηκε 373 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019 19:01
Συντακτική Ομάδα του AgrinioBestOf.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Προσθήκη σχολίου

Οι διαχειριστές της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν ή οχι τα σχόλια σας. Θα δημοσιεύονται μόνο τα σχόλια που τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς. Κατά προτίμηση προτιμήστε να γράφετε Ελληνικά.

Τελευταία Άρθρα στην ίδια Ενότητα

Τελευταία Άρθρα απο όλες τις Ενότητες

eklogesdytika banner final

FRIGO TOOLS BANNER SIDE

25 SECONDS CAFE

kostopoulou

mpalotis banner

COFFEE SIR

magnitaki

grivaswines

mpampatsikos

dimitra greka

manikas

wineoutlet banner 300x180

vivlio life

fit ems gym

agrinio kathariotita 2

agrinio kathariotita 1

ESA AGRINIOY sthrizoyme thn topikh agora

xamogelo Banner 350x200 gamos vaptisi

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα που ενδιαφέρουν

Αιτωλοακαρνανία. Ένας τόπος φιλημένος απ'τον Θεό. Ας τον γνωρίσουμε !!!

Προτεινόμενα

  • 1