Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και πρόταση εναλλακτικών τουριστικών διαδρομών, βιωματικής εμπειρίας για το Δίκτυο Ναυτικών Οικομουσείων της παράκτιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της προώθησης της ναυτικής παράδοσης των εμπλεκόμενων περιοχών Τρικάζε, Κέρκυρας και Μεσολογγίου – Αιτωλικού.

Εισαγωγή:

Δημοσιεύεται η παρούσα πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου «MUSE» (Development and valorization of port museums as naturaland cultural heritage sites) – Interreg Ελλάδα ς- Ιταλίας 2014 – 2020.

Ο στόχος του έργου «MUSE» είναι η ανάπτυξη, η αξιοποίηση και η «δικτύωση» των Οικομουσείων παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (PortMuseums) ως φορέων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, με σκοπό την βιώσιμη και ουσιαστική τοπική ανάπτυξη, μέσω της προώθησης υπεύθυνου τουρισμού.

Η έννοια του «PortMuseum» γεννήθηκε από την ιδέα της επένδυσης στον πολιτισμό και τη φύση για την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές.

Το πρόγραμμα «MUSE»εμπνέεται από τις εμπειρίες των Οικομουσείων (ECOMUSEUMS) που ξεκίνησαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Το Οικομουσείο παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς(PortMuseum) ενισχύει την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά των παράκτιων περιοχών, την τοπική κοινότητα και τις παραγωγικές δραστηριότητες, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης.

Προκειμένου να αναπτυχθούν και να συνδεθούν μεταξύ τους τα  Οικομουσεία παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (PortMuseums), το έργο«MUSE» ορίζει μια σαφή στρατηγική βασισμένη στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων: αλιείς, πλοιοκτήτες, μάγειρες, απασχολούμενοι σε παραδοσιακά επαγγέλματα, και τοπικοίσύλλογοι, που μέσω της εργασίας τους διατηρούν στο πέρασμα του χρόνου τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των παράκτιων κοινοτήτων τους.

Παράλληλα, το έργο «MUSE» αναπτύσσει υπηρεσίες και υποδομές για τον πολιτιστικό, φυσικό και επιστημονικό τουρισμό.

Μαζί με την τοπική κοινότητα, το έργο MUSE αναπτύσσει και ενισχύει ένα δίκτυο μεταξύ των Οικομουσείων των παράκτιων περιοχών της Αδριατικής-Ιονίου, περιλαμβάνει το ήδη υπάρχον Οικομουσείο παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Τρικάζε (TricasePortMuseum) στην Απουλία της Ιταλίας και τις περιοχές όπου υπάρχουν οι ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία ενός Οικομουσείου παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (στην Κέρκυρα και στο Μεσολόγγι στην Ελλάδα).

 Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Ο τουρίστας, που ορίζεται ως «καταναλωτής» στην ταξιδιωτική αγορά, αναζητά όλο και περισσότερο μια εξειδικευμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Η ανάγκη του «ταξιδιώτη» να έλθει σε επαφή και να μελετήσει την αυθεντικότηταμιας περιοχής μπορεί να βρει μια έγκυρη απάντηση στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του τοπικού πολιτισμού που νοείται ως τοπίο, παραγωγή, παραδόσεις, άνθρωποι.

Αλλά για να δημιουργήσουμε μια «ταξιδιωτική εμπειρία» που λειτουργεί και που επηρεάζει τη φαντασία των ταξιδιωτών, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν καλές πρακτικές δικτύωσης πουβλέπουν τις ίδιες τις κοινότητες ως τους κύριους πρωταγωνιστές μέσω των υπηρεσιών τουριστικής υποδοχής.

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των «αξέχαστων» τουριστικών εμπειριών, που καθορίζονται σε συγκεκριμένους τουριστικούς τομείς, είναι ένας από τους κύριους μοχλούς διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς και τοποθετείται σε ένα σχετικό και κερδοφόρο τρόπο στο διεθνές ανταγωνιστικό πανόραμα.

Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες:

Είναι όλοι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία οι οποίοι:

 • Ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή στην οποία αναφέρεται το έργο «MUSE» (Απουλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα)
 • Έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον incoming τουρισμό.

Η μη τήρηση μίας από τις παραπάνω προϋποθέσεις θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του εντύπου αίτησης από τη διαδικασία.

Περιγραφή των επιλέξιμων προτάσεων

Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιάσουν ένα έγγραφο σχετικά με τη δημιουργία τουριστικού προϊόντος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ένατοπικό πακέτο που αφορά τον βιωματικό τουρισμόμε λεπτομερή αναφορά στις προτεινόμενες δραστηριότητες  που θα πραγματοποιηθούν στηνεκάστοτεπεριοχή,της Κέρκυρας και του Μεσολογγίου-Αιτωλικού των Ιονίων Νήσων και της Δυτικής Ελλάδας (για τους Έλληνες τουριστικούς πράκτορες), καθώς και στην περιοχή Τρικάζεκαι του Σαλέντοστο νότιο τμήμα της Περιφέρειας  της Απουλίας (για τους Ιταλούς τουριστικούς πράκτορες).
 • Στοιχεία καινοτομίας που αφορούν τον βιωματικό τουρισμό, με ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των περιοχών, των τοπικών προϊόντων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της παράκτιας πολιτιστικής παράδοσης και των ορθών πρακτικών του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού.
 • Η αναφορά σε καταλύματα και λοιπές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ενδεικτική και με μορφή πρότασης. Ενδεικτική θα πρέπει να είναι επίσης και συνολική τιμή του πακέτου κατ’ άτομο.
 • Ανάπτυξη και εμπορευσιμότητα πακέτων για μια μέση περίοδο (12 μηνών).

Τρόπος Παρουσίασης

 • Η συμμετοχή στην εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι δωρεάν.
 • Επιτρέπεται μόνο μια υποβολή ενιαίας πρότασης ανά υποψήφιο.
 • Το προτεινόμενο κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στα Ελληνικά (για τους Έλληνες συμμετέχοντες), Ιταλικά (για τους Ιταλούς συμμετέχοντες), και Αγγλικά (για τους Έλληνες και Ιταλούς συμμετέχοντες).
 • Η πρόταση είναι ελεύθερηκαι δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 4 σελίδων Α4 (σε γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11), ανά απαιτούμενη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των φωτογραφιών ή άλλου υποστηρικτικού υλικού που είναι κατάλληλο για την αξιοποίηση της προτεινόμενης ιδέας.
 • Θα συνοδεύεται από έναν τίτλο έως 140 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών, και μια περίληψη που θα συνοψίζει τις θεμελιώδεις πτυχές της πρότασης, με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων 500, συμπεριλαμβανομένων των κενών.
 • Τα έγγραφα, σε μορφή pdf, θα συνοδεύονται από το έντυπο της αίτησης (Παράρτημα Ι) και από βιογραφικό σημείωμα της εταιρείας.
 • Η πρόταση πρέπει να σταλεί με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 31/10/2019.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το εταιρικό σχήμα του έργου θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προτάσεις και θα επιλέξει 6 από τις καλύτερες, μεταξύ των οποίων 3 υποψήφιες προτάσεις από τουριστικούς πράκτορες της Απουλίας  και άλλες 3 απόπράκτορες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά.

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες / ταξιδιωτικά γραφεία των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν μπορούν να επωφεληθούν από τις ακόλουθες ευκαιρίες:

 • Παρουσίαση του δικτύου της Αδριατικής Ιονίου των PortMuseum και των συναφών υπηρεσιών.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (FamTrip) στην περιοχή του Τρικάζε και του Κάτω Σαλέντο της Απουλία και διασύνδεση B2B μεταξύ φορέων του τομέα.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (FamTrip) στην Κέρκυρα και την περιοχή του Μεσολογγίου-Αιτωλικού και διασύνδεση B2B μεταξύ φορέων του τομέα.
 • Δημιουργία τοπικού ή / και διασυνοριακού τουριστικού βιωματικού πακέτου στο δίκτυο των PortMuseums και προβολή του μέσω των επίσημων ιστότοπων του έργου (ιστοσελίδα, app) – που είναι υπό κατασκευή- καθώς και των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Δείκτες Βαθμολογία
Στοιχεία καινοτομίας στον βιωματικό τουρισμό Από 0 έως 5 βαθμούς
Διασυνοριακός χαρακτήρας της πρότασης Από 0 έως 5 βαθμούς
Ανάπτυξη και πώληση της πρότασης μεσοπρόθεσμα Από 0 έως 5 βαθμούς

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη η χρονολογική σειρά παραλαβής των προτάσεων. 

 Εγγύηση και υπευθυνότητα 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή του παρόντος κανονισμού και της άδειας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (RegulationECNo 45/2001 – OJ 2001L8). Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιγράφονται παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Παράρτημα Ι

Αίτηση Συμμετοχής

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένη………………………………………………γεννημένη…………………. (τοποθεσία), ημ. γέννησης…………………..Νομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ή εκπρόσωπος της……………………………..με έδρα………………………………στην οδό………………………αρ…………….. τηλ……………………….mail……………………FAX………………….website…………………………..

Καταθέτω αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση για τη δημιουργία και πρόταση εναλλακτικών τουριστικών διαδρομών, βιωματικής εμπειρίας για το ΔίκτυοΟικομουσείων παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (PortMuseumsΤρικάζε-Κέρκυρας) και Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Συνημμένα

 • Πρόταση του τουριστικού προϊόντος σε μορφή pdf
 • Πρόσφατο υπογεγραμμένο Βιογραφικό
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

Ημ. και τόπος

………………………………………………………..

Υπογραφή

………………………………………………………..

sinidisi.gr