Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακών εργατών για το συσκευαστήριο σπαραγγιών  στη Νεάπολη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δελτίο Ταυτότητας  (Φωτοτυπία)

Αριθμός  Μητρώου   ΙΚΑ  (για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ)  

Βιβλιάριο  ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα) (για τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α.)  

Α Φ Μ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Πιστοποιητικό υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος  

Πληροφορίες στο τηλ.: 2641.0.39492

sinidisi.gr